Redo att komma igång med en enkel, effektiv och lönsam försäljning?

Vi sätter ihop en gemensam leveransplan

FibGreen Sverige

Ni tilldelas en kontaktperson hos oss som grundligt följer upp under hela säljperioden

Varorna levereras enkelt och kostnadsfritt. Lådorna är färdigpaketerade vid ankomst

Efter avslutad försäljning ingår vi sponsoravtal med våra kunder

Bli vår nästa partner

Bäst praxis med FibGreen

Svenska klubbar har i snitt en till två fastanställda för administration. För att belasta administrationen och klubbens medlemmar så lite som möjligt utarbetar vi en försäljningsmall. Den är baserat på vår bästa praxis och ser till att försäljningen blir effektivt genomförd och genererar stor vinst. Försäljningsmallen planeras i detalj ihop med klubbens kontaktansvarig för att sätta mål och datum för leverans. I likhet med leveransen producerar FibGreen allt internt och externt material som ska ut till klubbens ledare, spelare och föräldrar.

Klubben får tilldelat en kontaktperson hos FibGreen som följer genomförandet från start till slut. Målet är att administrationen och deltagare ska uppleva detta som ett positivt, effektivt och professionellt sätt att genomföra en försäljning på. Det ökar också motivationen inför nästa försäljning. 

För att säkra framtida intäkter för klubben erbjuder vi ett långvarigt samarbete. Här går vi in som sponsorer i två till tre år efter avtal.

Tjäna pengar till klassen laget föreningen
Info om klubben
Info om Klubben


Kontaktperson


Tjäna pengar till klassen, laget eller föreningen

Starta en försäljning och
få gratis varuprov